Den nye Supercontroller er i topform

SuperControlleren er udviklet specielt til tørring og køling af afgrøder i plantørringsanlæg. Vi styrer efter luftfugtigheden, når der skal tørres (dog kan der i visse tilfælde også styres efter temperatur) og efter temperatur, når der skal køles og beluftes.
Ved tørring startes blæseren efter luftfugtigheden udenfor og varmekilden styres efter luftfugtigheden i blæserkanalen. Desuden kan styringen indstilles således at blæseren stopper når kornet er tørt.
Efter tørring er det vigtigt at afgrøderne nedkøles for at sikre en optimal opbevaringstemperatur. Dette sikres i et køleprogram, hvor blæseren startes når udeluften er ca. fem grader koldere end kornets temperatur.
Der kan tilsluttes temperaturfølere som overvåger temperaturen i de enkelte silorum (disse er nødvendige for at bruge køleprogrammet.
Med en Supercontroller har man således den fulde kontrol over sine plantørrings-og beluftningsanlæg.