KVALITETSPRODUKTER GENERERER GODE REFERENCER


Høegholm Gods

Høegholm Gods ved Trustrup, Djursland blev der i 2008 investeret i et nyt planlager. Der blev valgt en totalløsning med udvendige vægge til korntryk og med integreret korngrav og indtransport i bygningen.
Høegholm ejes og drives af Christian Schmidt og svigersønnen Per Andersen.
Planlageret blev bygget til at kunne håndtere græsfrø, korn og raps, derudover dyrkes et stort areal med juletræer og pyntegrønt.
På Høegholm er de tilfredse med tørreriet, kapaciteten og funktionaliteten af planlageret.

Quelstrup v. Svend Schaumann

I 2012 fik Svend Schaumann, Knebel etableret et plantørringsanlæg med indvendige vægge til 10.000 tdr. korn i en eksisterende bygning. Korntørringsanlægget består af 4,5 meter høje ståltrapezvægge og underjordisk hovedkanal. Tørreluften leveres af en HL 50 hk (37kW) blæser. Blæser og varmekilde styres af vores SuperController. Den sikrer en hurtig og jævn nedtørring af kornet med minimal energiforbrug. Når kornet er nedtørret, sørger køleprogrammet for at kornets kvalitet ikke forringes hen over vinteren, ved at holde kornet nedkølet.

ove gelsbjerg, karup

I 2013 etablerede Ove Gelsbjerg ved Karup plantørringsanlæg til ca. 6.500 tdr. korn. Tørregulvet bestå af kørefaste gælleplader. Skillevæggene er nedtagelige stolpevægge. Anlægget styres af vores Super Controller.

frede riisberg, Lemming

Hos Frede Riisberg ved Lemming leverede vi i 2013 et planlager med indtransport og fyldning via et ABC-båndanlæg. Planlageret er bygget op med støbte vægge. Der er nedstøbte kanaler med kørefaste gælleplader.


Jens Berg, Ø. Starup

I juli måned 2014 blev den nye kornhal hos Jens Berg - Ø. Starup indviet. Der blev bygget en ny hal med planlager. Udvendige stålvægge til korntryk og stålhovedkanal samt kørefaste gælleplader og nedstøbningskasser i gulvet. Rummene lukkes af med plankeporte. Tørringen styres af en SuperController som starter og stopper den velkendte kraftigt byggede HL blæser.


Thingstrup Maskinstation - Vemb

Hos Thingstrup Maskinstation, blev der i 2017 bygget nyt planlager til tørring af frø. Der blev bygget en ny bygning i en meget speciel trækonstruktion. Tørreriet blev i to afdelinger med hver 5 rum (10 stk. i alt). To underjordiske hovedkanaler med hver 2 stk. 50 HK HL-blæsere (4 stk. i alt).
Tørregulvet blev bygget med kørefaste gælleplader og nedstøbningskasser.
Det hele styres af en Multicontroller.