Blæserydelse

Ved beregning af blæserstørrelse er det meget vigtigt at vide, hvor stor luftmodstanden er ved de enkelte kornhøjder. Som det ses af vedstående diagram, stiger modtrykket meget stærkt ved stigende kornhøjde og større luftmængder. Diagrammet må kun betragtes som vejledende for byg med ca. 19% vandindhold. Ved større vandindhold bør kornhøjden reduceres, så det svarer til den anvendte blæsers ydeevne.

Bemærk, at havre har noget mindre modtryk og hvede og rug noget større modtryk end vist i diagrammet.

Kør kun med koldluft de første par dage, indtil kornet har stabiliseret sig, og varmetilsætning bør aldrig finde sted før vandindholdet er bragt ned på ca. 20-21 % med koldluft. Maximal varmetilsætning er ca. 4 grader C + blæserens egenvarme = ca. 5-6 grader C.

Frøafgrøder er vanskelige at tørre. Brug derfor meget luft – gerne 1.000- 1.500 m3 pr. tons frø pr. time.

Det anbefales at montere vandsøjlemåler i hovedkanalen. Ved at sammenligne trykket med blæserkurven kan man meget nøjagtigt beregne, hvor stor luftmængde der passerer gennem kornlaget.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)