Hold øje med kornet

Tørt korn er ikke altid lagerfast. Læs her, hvordan du kan få årets rekordhøst til at holde kvaliteten.

Høsten 1989 var en af de letteste i mands minde. Vejrguderne var ubetinget med de danske landmænd, som fik den rekordagtige høst i hus på ca. 3 uger.

Da de fleste af årets afgrøder kom i hus i særdeles godt vejr, er der ikke de store mængder vand, der har skullet fjernes fra afgrøderne for at gøre disse lagerfaste. Mange steder blev kornet indlagret med ikke over 18% vand og var meget hurtigt nedtørret til 15%.

I året 1989 var det naturligt, at der var stor interesse for at nøjes med at belufte kornet, hvis dette skulle opfodres i egen besætning i vinterens løb.

Her på stedet havde vi en del forespørgsler ang. tørring contra beluftning af korn. I det efterfølgende findes en kort omtale af konserveringssystemerne samt nogle retningslinier for, hvorledes man under opbevaringen kan bevare kornets kvalitet.

Tørring af korn

Korn er levende organismer, der ånder. For at kunne spire til foråret er det nødvendigt, at kornet holdes i god stand vinteren over, dvs. tørt og så koldt som muligt. Jo fugtigere kornet, er og jo varmere det er, desto mere varme skal fjernes fra det.

En sikker metode til at gøre kornet lagerfast er at tørre og nedkøle det. For at kunne tørre korn skal man kunne blæse ca. 360 m3. luft pr. kvm gulvflade pr. time gennem kornet. Skal kornet nedtørres til 14% vand, må indblæsningsluften have en relativ fugtighed på 65-70%. Til hver enkelt vandprocent i hver enkelt afgrøde svarer en bestemt relativ luftfugtighed. Det kaldes afgrødernes ligevægtsfugtighed.

På godt dansk betyder det, at hvis man vil tørre raps ned til 8% fugt, så skal tørreluften have en relativ fugtighed på 70% eller lidt derunder.

Pas på mug

Tørt korn er ikke nødvendigvis lagerfast. Da det meste af høsten foregik i godt vejr, havde kornet en høj temperatur ved indlagringen.

På figur 2 ses, at kornet også skal afkøles, for at man kan være sikker på, at det er lagerfast, og at dets kvalitet bevares. Har man væsentlig mindre luft til rådighed end ovennævnte 360 m3 pr. kvm gulv pr. time, må man under ingen omstændigheder tilsætte varme til indblæsningsluften. I så fald kan det gå rivegalt; der går mug i kornet! I stedet skal man koncentrere sig om at få kornets temperatur bragt ned. Dette gøres ved at blæse i kornet, så snart luftens temperatur er under lagerets temperatur. Se også det følgende afsnit om beluftning.

Beluftning af korn

Det væsentligste i opbevaring af korn uden nævneværdigt tab af spireevne, tørstof m.m. er at holde kornet afkølet. Dette kan kun gøres ved at afkøle kornet snarest efter indlagring. Gøres dette, er der intet til hindring for, at man kan opbevare korn med 17-18% vand.

Til gengæld må kornets temperatur ubetinget kontrolleres mindst 1 gang ugentlig. Stiger temperaturen, må der straks køles igen. Gøres dette ikke, vil temperaturen ved denne vandprocent hurtigt stige, der vil komme mug- og skimmelsvampe, og temperaturen vil stige yderligere – og kornet vil hurtigt være uanvendeligt til foder.

Nedtørret korn skal også afkøles, før tørringsprocessen er afsluttet. Hvis det nedtørrede korn efterlades i tørresilo f.eks. ved 25 grader C, vil der være stor risiko for angreb af kornbiller eller mider, ligesom man også vil kunne risikere, at der kommer svampeangreb i kornet.

Husk: Der må kun blæses i kornet, når luftens temperatur er lavere end kornets (uanset luftfugtigheden)! På fig. 2 side 61 ses kurver over risiko for angreb af forskellige svampe og dyr samt tab af spireevne. Kurven mærket ”C” viser, at kornet skal opbevares ved 8 grader C eller derunder, hvis kornet indlagres ved 18% og skal beholde spireevnen.

Altså: Sørg for afkøling af de varme afgrøder, og jo mere fugtig afgrøden er, desto oftere bør temperaturen i dyngerne kontrolleres.

 

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)