Hovedkanal

Hovedkanalen er en meget vigtig del af et plantørringsanlæg. Den skal være absolut tæt, da selv de mindste utætheder giver tryktab i hovedkanalen med deraf dårlig tørring til følge. Det er meget vigtigt, at hovedkanalen dimensioneres således, at lufthastigheden ikke overstiger ca. 8 m/sek. Dette kan udregnes efter følgende formel:

Af praktiske grunde kan det ofte være en fordel at lave hovedkanalen større, således at det er lettere at bevæge sig i den, når man skal betjene lukkespjælde til sidekanalerne. Det er også en fordel ved lange hovedkanaler, at den er lidt større.

Hovedkanaler kan udføres i forskellige materialer f.eks. træ, beton eller stål.

Hvis hovedkanalen skal opbygges i træ, vil vi dog stærkt anbefale, at den ikke opbygges i spånplade, men derimod i vandfast douglasplade. Disse plader er væsentligt stærkere end spånplader og kan også tåle fugt, uden at de tager skade. Hvis en spånplade får fugt, bliver den meget porøs.

Der er dog det problem med træhovedkanaler, at mus og rotter kan gnave i disse materialer, og derved bliver hovedkanalen utæt.

Fig. 1 viser en type hovedkanal udført i vandfaste douglasplader og med afstivninger af vinkeljern. Denne kanal kan leveres i højde 122 cm eller 244 cm og i bredden 61 cm eller 81 cm. Denne kanal er betydeligt bedre end en kanal opbygget i spånplade og trælægter.

Ovennævnte kanal kan leveres med en centerafstand på 122 cm beregnet for G 1600 kanal og med centerafstand på 81 cm beregnet for G 900 kanal. I langt de fleste tilfælde vil sidstnævnte centerafstand være den mest fordelagtige. Bemærk, at ved disse kanaler skal der altid tætnes i samlinger med silicone eller fugemasse.

Støbt hovedkanal

Tegningerne viser 2 forskellige typer af støbte hovedkanaler.

Fig. 1 viser den traditionelle kanal med skrå overdæk. Denne konstruktion kan have den ulempe, at kornet oven på hovedkanalen evt. ikke tørres tilstrækkeligt.

Fig. 2 viser samme kanal, men med vandret overdæk. Denne konstruktion må anbefales, idet den giver mulighed for anbringelse af blæser oven på hovedkanalen samt for at bruge hovedkanalens dæk som inspektionsgang.

Man kan ved sidstnævnte konstruktion udmærket vælge at føre den inderste støbning op i fuld kornhøjde og undlade den i fig. 2 viste afskærmning med spånplade.

Bemærk: Armering skal føres 80 cm under gulvhøjde. Fundablokke udstøbes med beton 1:3:5 og bør komprimeres. Fuldblokke vandes før udstøbning. Lodret armering placeres 2 cm inde i den side, der vender mod kornet. Afkortes lodret armering, skal den overlappe 75 cm. Vandret armering udføres med 10 mm tentor-stål.

VIGTIGT: Brug aldrig lecablokke til hovedkanaler. Lecablokke er ikke lufttætte og er, selv om de pudses, vanskelig at gøre tætte. Brug i stedet alm. 20 cm fundablokke og puds disse på indersiden med en god mørtel.

 

Stålhovedkanal

Stålhovedkanaler anvendes hovedsagelig i forbindelse med vores stålsilosystem. Der findes 2 forskellige modeller. Model 1, som normalt monteres inde i siloen.Denne model er forsynet med skråt loft og kan benyttes op til blæserstørrelse på ca. 40.000 m3 luft.

Model 2 består af to silovægge med et nedsænket låg, således at man har en gangbro, hvor man kan inspicere sine kornafgrøder.

Disse to typer af stålhovedkanaler kan leveres med centerafstand på 100 cm eller kan også leveres til kørefaste gælleplader, hvor centerafstanden kan vælges individuelt. Det gælder også for disse kanaler, at der skal tætnes med silicone eller fugemasse i alle samlinger.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)