Portionstørring

Er høsten besværlig, og er man nødsaget til at skulle tørre meget våde kornpartier med op til 30% vandindhold – et vandindhold som vi ofte var stillet overfor i 1987 – kan man udmærket bruge sit plantørringsanlæg til hurtigtørring, når følgende anvisninger følges.

Man adskiller et rum i plantørreriet på eksempelvis 20-30 m2 gulvflade og fylder kornet op i en højde på kun 100 til 150 cm. Man blæser derefter kun på det lille areal ad gangen og får derved en relativt hurtig tørring, idet dette anlæg i realiteten så virker som et portionstørreri. Varmetilsætningen må her gerne være på 12-15 grader C – den samlede varmegrad på tørreluften inkl. udetemperaturen må dog højest være ca. 42 grader C.

Vores erfaringer med denne metode har været særdeles gode, idet vores forsøg klart har bevist, at man ved denne tørremetode udmærket kan tørre korn med op til 30% vandindhold uden problemer. Det vil dog evt. være formålstjenligt, at man indretter et specielt, mindre rum til formålet, evt. med en selvtømmende gællepladebund eller med kørefaste luftriste i gulvet. Denne foranstaltning vil være langt billigere og mere effektiv end anskaffelse af alm. portionstørreri.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)