Sidekanaler

 

”Gigant” bølgekanaler

Rundbuekanalernes store luftgennemgangs- og lysningsareal gør disse kanaler meget velegnet til tørring af næsten alle korn- og frøarter og er derfor også en kanal, der har fået stor udbredelse i de senere år. Rundbuekanalerne fremstilles i 2 udførelser. En type med hulperforering på hele kanalen og samme type – men uden huller i overdelen.

Vi vil meget anbefale den sidstnævnte med lukket overdel, idet denne tåler ca. 50% større belastning og desuden bedre kan presse tørreluften ud i mellemrummet mellem kanalerne. Ved lave ifyldningshøjder kan den førstnævnte kanal med helperforering have en tilbøjelighed til at presse luften direkte lodret op uden at tørre mellemrummet mellem kanalerne.

Det formindskede hul-areal i kanalerne med lukket top giver kun ca. 2 % mindre luftgennemgang, hvilket er uden praktisk betydning (se prøveberetning nr. 330 fra Statens Redskabsprøver).

De af vores firma fremstillede rundbuekanaler, type ”GIGANT”, adskiller sig væsentligt fra andre fabrikater, idet de ikke som sædvanlig er valset, men presset i facon. Dette giver en kanal med stor formnøjagtighed.

En speciel profilering med 50% flere profileringer giver ligeledes en væsentlig forøget styrke og mindre luftturbulens i kanalen samtidig med, at det 30 % store luftareal i den perforerede del giver en meget lille luftmodstand.

– ”GIGANT” rundbuekanal, type G 900, er beregnet for kanallængder op til 8-10 m i frø og 10-12 m i korn.
– ”GIGANT” kanal type G 1600 er egnet for kanallængder op til 10-12 m i frø og 12-18 m i korn.

Rundbuekanaler bør monteres 25 med endeplade.

– ”GIGANT SPECIAL” er en videreudvikling af vores kendte rundbuekanal type G 900 og G 1600.

– ”GIGANT SPECIAL” rundbuekanaler er perforeret med specielle rektangulære lufthuller. Disse rektangulære lufthuller giver både en meget stor luftgennemgang og et meget lille tryktab.

– ”GIGANT SPECIAL” er, ligesom vores andre rundbuekanaler, presset i profil med et tryk på 40-50 tons. Denne fremstillingsmetode sikrer en stor formstabilitet og øger samtidig brudstyrken med ca. 50 %.

– ”GIGANTSPECIAL” rundbuekanalen giver ekstra store fordele ved kornog frøtørring, idet den rektangulære perforering bevirker, at lufthullerne ikke tilstoppes af afgrøder, der tørres.
Kørefaste gælleplader – fremtidens tørresystemPlantørringsanlæg med kørefaste gælleplader er den mest rationelle og arbejdsbesparende metode til tørring/beluftning af korn og frø. Et plantørringsanlæg med kørefaste gælleplader har et helt plant gulv og er derfor velegnet til fyldning og tørring med frontskovl eller lignende.

Selve opbygningen af anlægget kan gøres ved hjælp af fundamentsblokke. De underjordiske sidekanaler kan opbygges på et eksisterende gulv eller på et undersænket betonlag på ca. 7-10 cm. I førstnævnte tilfælde vil bunden blive hævet til en højde svarende til dybden af sidekanalerne (Denne dybde afhænger af længden på sidekanalerne).

I fig. 1 er vist, hvorledes de underjordiske kanaler opbygges med fundamentsblokke. I det viste eksempel er der brugt 33 cm brede fundamentsblokke opbygget med 2 stk. i højden. Kanalernes centerafstand er 58 cm, hvilket indebærer, at anlægget også er særdeles velegnet til frøafgrøder med stort vandindhold.

Et helt plant gulv vil altid være en fordel, hvis man tømmer siloen ved hjælp af frontskovl eller lign. Der er således ingen problemer med hensyn til rengøring af gulvet. Dette er en stor fordel, særlig hvis det er fremavlskorn, det drejer sig om. Kørefaste gælleplader tåler en akselbelastning på ca. 10 tons, uden at der sker nogen form for deformering.

Hvis man kombinerer kørefaste gælleplader med de traditionelle rundbuekanaler, kan man få et særdeles funktionsdygtigt anlæg. Man etablerer de kørefaste gælleplader i ét rum, og i de andre rum lægger man rundbuekanaler. Man kan således fylde de meget våde afgrøder ind på de kørefaste gælleplader ved hjælp af en vogn eller en frontskovl i en højde på ca. 1,5 m (korn).

Derefter kan man tørre det med lidt ekstra varmetilsætning. På den måde kan man anvende anlægget til en form for portionstørreri. Efter tørring kan man flytte afgrøderne til en korngrav ved hjælp af frontskovl, hvorefter det bliver kørt gennem det traditionelle transportsystem og ind i et andet rum.

Gællepladerne leveres samlet i længder af 1 m, hvilket sikrer, at de ligger meget stabilt, også når man kører på dem.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)