Silosystemer

Der er forskellige måder at opbygge siloerne på. Det kan være i træ, beton eller stål. Det er vigtigt, at silo-væggene opbygges stabilt, så de kan holde korntrykket. Det er meget farligt, hvis silovæggene ikke er dimensioneret kraftigt nok. Det er i Danmark i dag ikke påkrævet, at der foreligger statiske beregninger på silovægge, der opbygges indendørs.

Vi har som nævnt tidligere en meget stor export af silovægge til Tyskland, hvor det er påkrævet at kunne fremvise statiske beregninger. Vi har derfor ladet vores stålsilokonstruktioner beregne, og vi er i dag de eneste, der har godkendt og prøvet statisk beregning på trapezsilovægge. Der foreligger beregninger, som er godkendt helt op til en højde på 6 meter.

Modultræbyggesystem

Modultræbyggesystem er i dag et system, der har været solgt i utroligt mange anlæg, hvor højden begrænser sig til 244 cm. Systemet er beregnet for opbygning af plansilo med beklædning af sidevægge med 19 mm vandfaste douglasplader eller 22 mm spånplader i standardformatet 122 x 244 cm. Systemet er ideelt til opbygning på eksisterende gulv, fordi det bliver påboltet oven på betongulv.

Systemet kan leveres færdigt monteret i moduler med galvaniserede vinkelskinner og douglasplader. Men systemet kan også leveres som byggesæt uden træplader, hvor så kunden selv skal købe træplader og montere kantforstærkningerne.

Dette system er særdeles velegnet for selvbyggere, idet systemet som nævnt ikke fordrer nogen istøbte støttestolper, da alle nødvendige støttestivere fastboltes i gulvet. Dette særlige monteringssystem muliggør også på et senere tidspunkt at flytte siloen, hvis dette ønskes, ligesom evt. udvidelser af anlægget kan foretages uden større besvær.

 

 

Silosystem med nedstøbte jernstolper

I de senere år er der etableret mange siloanlæg med nedstøbte gælleplader, og disse kræver, at der ikke er nogen form for trækstænger i gulvet, fordi disse vil forstyrre, når man skal tømme sin silo med frontlæsser eller lign.

I disse anlæg er det oplagt at lave det med nedstøbte jernstolper og derimellem douglasplader med kantskinner. Fordelen ved dette system er, at der ikke er nogen bolte, der skal monteres.

Silovæggene er meget lette at nedtage, når man vil ind i siloen med frontlæsser eller lign. Der nedstøbes skåle til jern-stolperne, som derefter kan tages op igen efter ønske. Forlang special pristilbud på dette system.

Stålsilosystem

LM stålsilosystem er et nyt og meget flexibelt system til opbygning af planlagre til korn- og frøafgrøder. Systemet er fremstillet af kraftig varmgalvaniseret stålplade med lodrette trapezprofiler, beregnet for maximal forekommende belastning.

LM stålsilosystem fås i højder mellem 2,5 m indtil 6,0 meter. Systemet er statisk efterprøvet, hvilket sikrer brugeren, at det er et silosystem, der kan fyldes uden at have nogen angst for, at silovæggen ikke holder til trykket.

Dette silosystem er hurtigt og nemt at montere og er derfor velegnet for selvbyggere. Modulbredden på kun 50 cm gør, at systemet kan indpasses under næsten alle forhold. Selve monteringstiden er erfaringsmæssigt ca. 1/3 af tilsvarende træsilovægge.

Alle huller er forstandsede, og der skal ikke bores huller i hverken u-skinne i gulvet/toppen eller i trapezpladerne. Alle samlebolte er med flange, således at man ikke skal anvende spændeskive. Bolte til fastgørelse i gulv er altid medleveret og incl. i prisen.

Systemet kan opbygges på forskellig vis med hensyn til afstivning. Man kan vælge at støbe jernstolper ned for hver 3 meter langs silovæg, derved skal der ikke bruges afstivning til anden side eller i gulv.

En anden mulighed er at bruge trækstænger skråt ned i gulvet inde i siloen. Dette kan kun anbefales, hvis man ikke vilind og køre i siloen med traktor eller lign. Fordelen ved denne afstivning er, at man kan fylde siloen, som man ønsker.

Den sidste mulighed er at lave afstivning vandret i toppen til modsatte side. Denne form for afstivning kræver, at man fylder og tømmer siloen nogenlunde jævnt. Det vil sige, at der må ikke ligge meget korn op ad den ene side og ikke noget i den modsatte side af siloen.

Der kan etableres skillerum efter ønske, og det er kun fantasien, der sætter grænser. Selve produktionen af alle systemets dele foregår på vores egen fabrik og er underlagt en effektiv løbende kvalitetskontrol. Den varmgalvaniserede overflade er vedligeholdelsesfri og modstår ethvert angreb fra eventuelle skadedyr.

Systemets særdeles rengøringsvenlige konstruktiom medfører, at systemet er velegnet til sarte afgrøder, som stiller store krav til renholdelse.

Stålpladernes glatte og plane overflade sikrer sammen med systemets konstruktion, at siloen kan rengøres effektivt, hvilket f.eks. har stor betydning ved tørring af afgrøder til fremavl.

Der er i de senere år blevet et større behov for at lagre korn i større højder end tidligere. Dette er særligt udbredt hos de store svineavlere, der selv blander deres foder. Da vi kan levere siloer helt op i 6 meters højde, er det et attraktivt alternativ til gastætte siloer.

Prismæssigt er det attraktivt at opbygge sit planlager med LM stålsilosystem, og samtidig kan man uden de store problemer ændre siloens udformning samt udbygge det efter behov.

Der medfølger meget udførlig monteringsanvisning til hvert anlæg, der bliver optegnet på CAD anlæg.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)