Automatisk styring af tørreriet

 

LM Computerstyring til plantørringsanlæg

Hvis man vil have det fulde udbytte af sit plantørringsanlæg, er det fornuftigt at investere i en form for stytring til start og stop af blæser samt varmekilde. Derved undgår man at køre mange unødige timer med både blæser og varmekilde. Det har ved forsøg vist sig, at man nemt kan spare op mod 30-40% af energien.

A/S J.C. Løkkes Maskinfabrik har gennem mange år leveret styringssystemer til plantørringsanlæg og herigennem haft en stor kontakt til det danske landbrug. De senere år er der blevet en større interesse for styringssystemer til plantørringsanlæg. Dette har resulteret i, at vi har udviklet en helt ny styring, hvor der både er fugtighedsstyring og temperaturstyring.

LM Super Controller

er en nyudviklet styring til plantørringsanlæg som beluftningsanlæg. Der kan henholdsvis styres efter luftfugtighed, når man ønsker afgrøderne nedtørret, og der kan styres efter temperatur, når afgrøderne skal beluftes/køles, så der ikke sker en varmeudvikling og deraf forringelse af kvaliteten.

På selve styretavlen kan man altid aflæse luftfugtigheden udendørs i blæserkanalen samt i afgrøderne. Man kan gå ind i selve styringen og vælge, hvilken luftfugtighed blæseren skal starte ved, og hvilken luftfugtighed man ønsker inde i blæserkanalen. Dette bestemmer herved varmetilsætning.

Varmetilsætning kan styres således, at der ikke sker en opvarmning på mere end f.eks. 6 grader C. Dette er meget vigtigt, for hvis der sker for stor varmetilsætning, dannes der kondens i det øverste lag af afgrøderne. Og samtidig sker der en for hurtig tørring i bunden af siloen.

Det er ligeledes muligt at styre tørringen ved hjælp af føleren oven i siloen. Denne føler indstilles på en fugtighed, der ligger ca. 26 % over luftfugtigheden i blæserkanalen. Dette medfører, at når luftfugtigheden oven i siloen kommer ned på den indstillede luftfugtighed, så har man ikke nogen tørreeffekt mere, og så stopper anlægget.

Efter at man har nedtørret sine afgrøder ved hjælp af luftfugtigheden, er det nødvendigt med en kontrol af temperaturen. I LM SUPER CONTROLLER er der indbygget temperaturovervågning. Der er mulighed for tilslutning af op til 19 følere i siloen samt en føler udendørs til at kontrollere differens-temperaturen. Hvis man indstiller en differens-temperatur på f.eks. 4 grader C, så starter blæseren, når udetemperaturen er 4 grader C under temperaturen i siloen.

Styretavlen er udstyret med kontrollamper for de enkelte funktioner samt for hver enkelt temperaturføler. Man kan desuden aflæse driftstimer for både blæser og varmekilde, så man kan udregne, hvad det har kostet at tørre årets høst.

I forbindelse med vores store aktivitet i Tyskland er der udviklet en ny SUPER CONTROLLER II. Den styring har mulighed for at koble helt op til 72 stk. temperaturfølere til. Samtidig har man mulighed for at køre med recirkulering af luften. Det er noget, vi tidligere har sagt, man skulle undgå , fordi man derved blæser fugtig luft ind i tørreriet igen.

Man kan bruge dette system på to måder. Den ene måde er, hvis luftens fugtighed er ekstremt lav, d.v.s. under ca. 50 %. Da kan man risikere at tørre kornet for meget i bunden af siloen. Hvis man i dette tilfælde så tilsætter noget luft fra rummet oven over tørreriet, kan man øge kapaciteten og derved få en mere ensartet tørring af afgrøderne.

Den anden mulighed, man har med den nye styring, er at køre med recirkulation af luften i de sene efterårsmåneder, hvor det er svært at få en stor kapacitet på plantørringsanlægget, hvis udetemperaturen er for lav.

I det efterfølgende tørringsdiagram kan det aflæses, hvilken indflydelse det har, hvis man hæver temperaturen i hovedkanalen f.eks. 5 grader C. Med en ny SUPER CONTROLLER har man desuden mulighed for at trække mange andre data ud af styringen. Bl.a. til at følge udviklingen i vandprocenterne i kornet samt diverse temperaturer.

Hygrostatstyring

HYGROSTATSTYRING af blæseren er en stor hjælp ved driften af et plantørringsanlæg, foruden at den er meget energibesparende – en el-besparelse på 30-40 % er ikke urealistisk. Merudgiften til automatisk hygrostatstyring er minimal, idet hygrostatstyringer har indbygget automatisk stjernetrekantomskifter samt relæ for motor – disse dele spares derfor ved installation.

HYGROSTATSTYRINGEN har endvidere amperemeter for kontrol af motorbelastning samt timetæller til kontrol af effektiv drifttid.

HYGROSTATSTYRINGEN kan styre koldluft alene eller kombineres med varmetilsætningen til tørreluften. Ved styring af varmetilsætning kræves kun en ekstra hygrostat i hovedkanalen. Denne tilsluttes den forekommende varmekilde via en 24 v. magnetventil.

Vejledning i brug af hygrostatstyring

Såfremt kornet eller frøet er meget vådt – over ca. 21-22%, stilles hygrostatstyringen på manuel. Blæseren kører derefter uafbrudt, hvilket den bør gøre, indtil kornet eller frøet er nede på en vandprocent på ca. 20.

Først derefter stiller man blæseren over på automat, samtidig med at man kontrollerer, at den udvendige hygrostat står på 80-85 %. Ved evt. varmetilsætning bør den indvendige hygrostat i hovedkanalen stilles på ca. 65 %.

Vigtigt: Husk at der aldrig må tilsættes varme, før kornet er nede på en vandprocent på ca. 20 – overholdes dette ikke, er der stor fare for kondensvand i det øverste lag i kornet.

Varmetilsætningen må højest være 3-4 grader C. Dette er meget vigtigt – og bør kontrolleres med termometer. En god og billig måde hertil er at anskaffe 2 ens (gerne billige) termometre, hvor den ene anbringes udendørs i skygge og den anden i hovedkanalen.

Efter at have kørt med varmetilførsel i 10-15 min. aflæses temperaturforskellen på de 2 termometre, og denne temperaturforskel må ikke være højere end 5-6 grader C.

 

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)