Tørringsfejl

Som førnævnt havde vi i 2001 de værst tænkelige høstforhold – forhold som også gav visse problemer i tørringsmæssig henseende. Vi har analyseret disse problemer nærmere og er kommet til nedenstående hovedkonklusioner vedr. evt. fejl:

  1. Afgrøderne er høstet før modenhedsstadiet. Afgrøder, der er høstet før fuldmodenhed, er meget vanskelige at tørre. Sådanne afgrøder (korn) kan almindeligvis kun tørres tilfredsstillende på tromletørrerier eller lign. tørrerier, som arbejder med meget store varmegrader.
  2. Afgrøderne er høstet med vandprocent over ca. 24%. Ved plantørring bør vandprocenten almindeligvis ikke overstige ca. 32% i frøafgrøder og ca. 24% i korn. Ved hjælp af særlige foranstaltninger kan korn dog tørres ved noget højere vandprocenter (se herom senere).
  3. Dårlig rensning af kornet. Rens kornet før tørring – urent korn besværliggør tørringen
  4. For lille luftkapacitet. For gammel eller uegnet blæser – evt. for lille blæser. For at have kapacitet nok kan man som en regel regne med, at man skal have en blæser med ca. 0,8-1,0 hk for hver 100 tdr. korn. Husk, at jo mere vådt kornet er, des mere luft skal der bruges. Ved meget våde kornpartier bør der derfor kun køres på en mindre del af anlægget.
  5. For stor kornhøjde. Kornhøjden bør afpasses efter vandprocenten (se luftmodstandskurve og højdetabel for afgrøder).
  6. Ingen eller forkert varmetilsætning. I våde høstår kan man ikke påregne at tørre med kold luft alene. Varmetilsætning på 4-4,5 grader C anbefales (se dog efterfølgende).
  7. Utæt hovedkanal. En utæt hovedkanal er ofte årsag til en dårlig tørring. Hovedkanalen skal være lufttæt, da en utæt hovedkanal giver tryktab i kanalen og dermed dårlig tørring.
  8. Forkert dimensionerede sidekanaler. Ældre og dermed ofte små sidekanaler er uegnet til tørring af våde korn- og frøpartier. Et dårligt fungerende anlæg kan ofte blive perfekt ved at udskifte de gamle sidekanaler med nye og tidssvarende typer.
  9. Dårlig fordeling af kornet i siloen. Hvis man fylder kornet ind i midten af siloen og så til sidst udjævner det, 49 vil man få nogle kegler med skidt, hvilket vanskeliggør tørringsprocessen. Husk også på, at afgrøder med forskellig vandprocent altid skal fordeles ud over hele siloen.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)